Nærmest flaget

Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.

20. sep

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
366Bent Andersen209
2342Carsten Mærkedahl225
1696Per Harry Svendsen270
15911Jimmy Olsen270177
2651Allan Hedstrøm365
2320Martin Jensen97
1894Allan Drøschler160
1729Kim Andersen
1122Finn Postma94134
2417Bo Jørgensen386

13. sep

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
15912Søren Kim Jensen288
1122Finn Postma233
899Allen Ginger-Mortensen333
1015Richard Britze193
16043Allan Thelix206
15425Thomas Nagler376
366Bent Andersen191
2451Flemming Broberg100150
15705Hans Christian Andersen168
2293Kai Hansen150

6. sep

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
15650Anders Bjerglund Andersen429
2717Poul-Erik Egebjerg25
2320Martin Jensen246
2331Steen Palm177
2252Carsten Steenberg314334
2520Torben Friis Larsen130
900Torben Nielsen158
1118Raymond van Wonterghem329372
15109Michael Steen Rasmussen83
1929Peter Ejler71
15911Jimmy Olsen64
2387Jim Freisleben Schmidt223

30. aug

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
533Peter Langkilde433433324
2387Jim Freisleben Schmidt385
1693Poul Ragone135
1764Claus Borly311
2651Allan Hedstrøm310165
2252Carsten Steenberg262
15443Jens Frederiksen169
15912Søren Kim Jensen346
2293Kai Hansen111
2342Carsten Mærkedahl266
15716Kjeld Pedersen228
1015Richard Britze420
1075Klaus Føge131
1781John Finderup Nielsen0

23. aug

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
1729Kim Andersen410
2717Poul-Erik Egebjerg93
15499Thomas Hansen45389
1693Poul Ragone348135
15888Peter Nørgaard Jensen190
2451Flemming Broberg100
2358Brian Kristensen190
1075Klaus Føge33
1118Raymond van Wonterghem207

16. aug

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
15888Peter Nørgaard Jensen360
2206Peter Østbjerg484
1015Richard Britze331408
2252Carsten Steenberg171
15912Søren Kim Jensen132
904Knud Dichmann Larsen208
15108Steen Jørgensen235
2254Torben Olson397
2803Lars Andersen300110
15462Henrik Søltoft261
366Bent Andersen261
2241Eyun Lindberg143
1729Kim Andersen166
2472Kim Pedersen398

9. aug

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
1015Richard Britze414
15740Keld Olsen212

2. aug

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
2216Flemming Lund224290
2651Allan Hedstrøm151
15499Thomas Hansen344
2451Flemming Broberg250420
2254Torben Olson30
366Bent Andersen388336
1929Peter Ejler381
1122Finn Postma388

19. juli

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
2387Jim Freisleben Schmidt373
900Torben Nielsen239
2206Peter Østbjerg183
1015Richard Britze85
2293Kai Hansen327
755Karsten Glahn410
1306Jan Hjalmer Hansen280

12. juli

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
900Torben Nielsen394
2216Flemming Lund173
683Michael Ulrik Svendsen140
2787Martin Montell138
2254Torben Olson420290
2358Brian Kristensen450

5. juli

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
1729Kim Andersen360
15499Thomas Hansen166
501Kalle Lagermann247

28. juni

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
755Karsten Glahn137
1118Raymond van Wonterghem125
1122Finn Postma263
15499Thomas Hansen170376
15888Peter Nørgaard Jensen10
15911Jimmy Olsen101228
415Preben Kristensen92
298Anders Dyngbo25
2803Lars Andersen340260

21. juni

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
2651Allan Hedstrøm180 190
15912Søren Kim Jensen 0
907Steen Jensen0
2320Martin Jensen 98
1776Frank Fager143
1781John Finderup Nielsen127
1015Richard Britze255

14. juni

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
2387Jim Freisleben Schmidt242
1015Richard Britze129216
1118Raymond van Wonterghem5
900Torben Nielsen444
15462Henrik Søltoft168
1764Claus Borly390
742Kim Hansen24
1929Peter Ejler260
2417Bo Jørgensen72

7. juni

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
1138Preben Bigum218
904Knud Dichmann Larsen450
15425Thomas Nagler18
415Preben Kristensen202
1696Per Harry Svendsen280
900Torben Nielsen300
15911Jimmy Olsen240
2254Torben Olson230
2451Flemming Broberg100
366Bent Andersen19
831Leif Erdmann193
16043Allan Thelix323
15740Keld Olsen448
1693Poul Ragone248
1075Klaus Føge91
1764Claus Borly256

31. maj

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
656Steen Jørgensen365
16043Allan Thelix291
1696Per Harry Svendsen130
288Claus Brixtofte290345
15912Søren Kim Jensen221
1929Peter Ejler21258
1844Hans Svensson249131
692Frank Dufke86
762Claus Meulengracht157
15888Peter Nørgaard Jensen330340
235Max Bjerre Hansen277
1122Finn Postma380390
624Henrik Schmidt Hansen430
2252Carsten Steenberg244
1729Kim Andersen120
1015Richard Britze10398
15551Arne Frederiksen119

24. maj

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
15499Thomas Hansen78
755Karsten Glahn233
2216Flemming Lund240360185
904Knud Dichmann Larsen257
1015Richard Britze216
501Kalle Lagermann249
15911Jimmy Olsen249
2252Carsten Steenberg243
683Michael Ulrik Svendsen119
15922Torben Krag20137146
15443Jens Frederiksen290
1781John Finderup Nielsen30
2451Flemming Broberg200

17maj

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
533Peter Langkilde330
1729Kim Andersen330
2417Bo Jørgensen405
692Frank Dufke413
762Claus Meulengracht420
1823Mogens Le Dous230
1340Lars Peter Hansen330
1779Claes P. Kehlet31060
656Steen Jørgensen188

10. maj.

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
1122Finn Postma239
2387Jim Freisleben Schmidt350
533Peter Langkilde190
1764Claus Borly260
2651Allan Hedstrøm245
907Steen Jensen307
2451Flemming Broberg100
831Leif Erdmann2293
2803Lars Andersen460255

3. maj

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
2216Flemming Lund205
2417Bo Jørgensen282
656Steen Jørgensen123
692Frank Dufke354
2387Jim Freisleben Schmidt420
1122Finn Postma386
904Knud Dichmann Larsen224
1340Lars Peter Hansen91
15443Jens Frederiksen238
1929Peter Ejler321
2254Torben Olson10090
15108Steen Jørgensen120
15911Jimmy Olsen165

26. april

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
692Frank Dufke353357
1781John Finderup Nielsen80
1779Claes P. Kehlet25
2293Kai Hansen390
2254Torben Olson275
1844Hans Svensson453
904Knud Dichmann Larsen24
1138Preben Bigum90
2717Poul-Erik Egebjerg178

19. april

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
2651Allan Hedstrøm300
1693Poul Ragone179300
2216Flemming Lund280
2451Flemming Broberg138180
1929Peter Ejler295
1844Hans Svensson277

12. april

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
1823Mogens Le Dous79
624Henrik Schmidt Hansen200
1779Claes P. Kehlet36010
2249Martin Nielsen250
1340Lars Peter Hansen245
533Peter Langkilde148
2254Torben Olson205

5. april

Nr.NavnHul 4Hul 6Hul 14Hul 16Hul 17
2216Flemming Lund235
831Leif Erdmann248
1823Mogens Le Dous19
1929Peter Ejler377
15740Keld Olsen134
904Knud Dichmann Larsen460
2717Poul-Erik Egebjerg110