Nærmest flaget

Det er kun afstande inden for 2 flaglængder (460 cm) der er tællende.